Konkurs plastyczny “Jesienne drzewo”

CELEM KONKURSU JEST:

 • dostrzeganie i rozpoznawanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią;
 •  rozwijanie wrażliwości i umiejętności plastycznych;
 • kształtowanie odpowiednich postaw zdrowej rywalizacji między dziećmi uzdolnionymi plastycznie.

ZASADY KONKURSU:

 1. Przedmiotem konkursu: wykonaniu pracy plastycznej, przedstawiającej kolorowe, jesienne drzewo.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy 1-8 szkoły podstawowej.
 3. Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką, np. rysunek, malarstwo, oraz inne techniki plastyczne.
 4. Praca powinna być jednostronna, wykonana na planszy o formacie A4.
 5. Wszystkie prace konkursowe muszą być na odwrocie podpisane: imię i nazwisko autora pracy, klasa.
 6. Prace przekazujemy wychowawcy lub bezpośrednio do bibliotekarza: Anny Maśko
 7. Prace należy dostarczyć do 25 października 2021 r.
 8. Komisja wybiera 3 najlepsze prace, a na zwycięzców czekają nagrody.

Przykładowe prace: