To(działa)my!!

Nasza szkoła zrealizowała projekt edukacyjny „To(działa)my”! w ramach Klubu Szkół UNICEF. Celem projektu było zaktywizowanie młodzieży i zachęcenie do podjęcia społecznych wyzwań. W ramach  niego podjęliśmy działania z zakresu zdrowia i sportu. W szkole zostały przeprowadzone prelekcje na temat zdrowego stylu życia i odżywiania. Ponadto przygotowano na ten temat plakaty. Dziękujemy uczniom i wychowawcom za pomoc. Koordynatorem projektu była Pani Monika Mleczko. TUTAJ są plakaty, a TUTAJ akcja robienia zdrowych koktajli i soków w klasie 4.