HARMONOGRAM NAUCZANIA HYBRYDOWEGO OD 17 maja

W związku z wprowadzonym nauczaniem hybrydowym w klasach IV-VIII od 17  maja 2021 harmonogram zajęć wygląda następująco:

 

KLASA VI i VIII

od 17 do 22 maja – nauczanie w szkole

od 24 do 28 maja – nauczanie zdalne

 

KLASA IV, V i VII

od 17 do 22 maja – nauczanie zdalne

od 24 do 28 maja – nauczanie w szkole

 

Egzamin ósmoklasisty w dniach od 25 – 27 maja 2021 r. W czasie egzaminu pozostałe klasy mają dni wolne od nauki oprócz zerówki.

Od 31 maja 2021 r. powrót do szkoły wszystkich uczniów wg planu zajęć obowiązujących wcześniej.

Klasy I-III pracują od 04 maja 2021 r. w szkole.