ROBOTYKA

Ideą przewodnią projektu jest wspieranie dzieci i młodzieży w ich rozwoju zarówno indywidualnym, społecznym, jak i obywatelskim. W trosce, o jak najlepsze ich wykształcenie, na każdym poziomie edukacji oraz rozwój kompetencji zwłaszcza kluczowych – ułatwiających młodym ludziom projektowanie przyszłości zawodowej w dorosłym życiu i talentów, a także uzdolnień twórczych czy artystycznych.

W ramach projektu zaplanowano zajęcia z programowania i robotyki dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, raz w tygodniu, w cenie 45 zł za spotkanie (2h lekcyjne). Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych form komunikacji z pomocą najnowszych LEGO® Education SPIKE™ Prime.  W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę kontaktować się z Fundacja „FYLION” tel. 604 994 579.

W przypadku zebrania grup 4 osobowych, zajęcia mogą się odbywać w szkole w Popowicach.

 

Linki do filmów z zajęć zrealizowanych: