GANG FAJNIAKÓW W NASZEJ SZKOLE

Nasza szkoła po raz drugi wzięła udział w akcji organizowanej przez sieć sklepów Biedronka. W tym roku z „Gangiem Fajniaków” troszczymy się o piękno przyrody. W poniedziałek 12 października br. klasa druga wraz z Panią Iwoną Walczak i Panią Dorotą Ogorzały wzięła udział w zajęciach: „Moje miejsce na ziemi. Eko-zakątek eksperymenty z powietrzem”. TUTAJ są zdjęcia.

Zrealizowane cele:

  • uczestniczenie w działaniach mających na celu ochronę przyrody;
  • zachęcanie i wdrażanie do eksperymentowania, obserwowania, poszukiwania oraz formułowania wniosków;
  • uwrażliwianie na piękno otaczającego nas środowiska przyrodniczego;
  • wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
  • umiejętność obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, umiejętność formułowania wniosków, spostrzeżeń z nich wynikających;
  • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela;
  • kształtowanie wrażliwości słuchowej i koncentracji uwagi;
  • zrozumienie tego, co się dzieje wokół nas.