CZYTAM SOBIE

Nasza szkolna biblioteka przystąpiła do akcji: Czytam sobie. Pierwsza klasa! Akcja ta skierowana jest do uczniów i uczennic klas pierwszych szkół podstawowych, ich nauczycieli i rodziców. Ma na celu zachęcić dzieci do nauki samodzielnego czytania, pokazać, że czas z książką może być przyjemny, ale też aktywny i twórczy. Uczniowie klasy pierwszej naszej szkoły włączyli się w realizację zadań “Akcji Czytam sobie. Pierwsza klasa!”,  by od pierwszych lat rozbudzać pasje czytelnicze.

 

W ramach Akcji “Czytam sobie. Pierwsza klasa!” uczniowie otrzymają: jedną z dziesięciu książek z serii Czytam sobie, koło Zabaw Młodych Czytelników – do zaaranżowania w przestrzeni klasy, karty czytelnika dla uczniów, zakładki do książek, plany lekcji, magnesy, dyplomy.  Zachęcamy rodziców do aktywnej współpracy, wsparcia różnorodnych działań, by czas spędzony z książką przyniósł  jak najlepsze korzyści dla wszechstronnego rozwoju dziecka.

Koordynator akcji: pani Ania Maśko