ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

W piątek 26 czerwca br. zakończyliśmy nietypowy rok szkolny, w którym oprócz nauki w szkole była nauka zdalna w domu. Ze względów bezpieczeństwa zakończenie odbywało się klasami. Najsmutniejszym momentem było skromne pożegnanie ósmoklasistów, którzy już nie wrócą do naszej szkoły. Dyrektor Szkoły podziękowała Wszystkim za współprace i życzyła wspaniałych wakacji i powrotu we wrześniu do szkoły. Szczególne podziękowania należą się Rodzicom za wspieranie działań szkoły w tym trudnym czasie, te podziękowania Pani Dyrektor złożyła na ręce Pani Małgorzaty Drożdż, Przewodniczącej Rady Rodziców. Rada Rodziców ufundowała nagrody za wzorową naukę i 100 % frekwencję. Uczniowie, którzy uzyskali wysoka średnią otrzymają stypendium Burmistrza Starego Sącza. Zdjęcia są tutaj wg klas: zerówka, klasa 1, klasa 2, klasa 3, klasa 4, klasa 5, klasa 8. Pan Jacek Lelek skierował do uczniów i nauczycieli słowo: