WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE GIS W ZWIĄZKU Z OTWARCIEM PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem szkół i przedszkoli. Są one TUTAJ oraz na poniższych ikonografikach!