Konstytucja 3 maja

Przed nami trzy niezwykle ważne święta. Trzy daty, które zajmują szczególne miejsce w sercu każdego Polaka…

16 rocznice wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (1 maja)

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej (2 maja)

Święto Konstytucji 3 Maja

Każdego roku, najpiękniejszy miesiąc wiosny rozpoczynamy trzepoczącymi na wietrze biało-czerwonymi flagami. I choć tegoroczne święta  będą przebiegać inaczej niż zwykle, to nie przeszkodzi nam w przeżywaniu radości i dumy z biało-czerwonej – nawet, jeśli  będziemy doznawać je tylko wirtualnie, w zaciszu swojego domu… 

To będzie wyjątkowa, 229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tym razem w naszym mieście nie odbędą się tradycyjne uroczystości, nie zaśpiewamy wspólnie narodowego hymnu. W naszej szkole nie odbędzie się uroczysta akademia.  Jednak tę rocznicę uczcimy najpiękniej, jak potrafimy. W naszych domach, z naszymi najbliższymi…

Nie zapomnijmy o wywieszaniu na domach i  budynkach narodowych biało-czerwonych flag.

Konstytucja 3 Maja uchwalona została w 1791 roku przez Sejm Czteroletni. Była najważniejszą ustawą rządową, która ustaliła podstawy ustroju nowożytnego w Polsce. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po amerykańskiej) ustawą zasadniczą. Konstytucja 3 Maja regulowała podstawowe kwestie społecznopolityczne, prawa i obowiązki obywateli oraz zasady organizacji władz państwowych i zagadnienia związane z obroną terytorium Rzeczypospolitej.