ZADANIA Z MATEMATYKI DLA ÓSMEJ KLASY

Poniżej umieszczone są zadania z matematyki dla uczniów z ósmej klasy.

Czas na ich wykonanie wynosi 2 godziny.

Po tym czasie wyniki (w formie pliku, numeru zadania i odpowiedzi, w formie zdjęcia) proszę wysłać Panu Kazimierzowi Górskiemu na adres: harcpop@gmail.com

Test dla uczniów test 1 i dla Mateusza test 1M