MÓJ REGION – MOJA DUMA

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Popowicach w finale  Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Mój Region-Moja Duma, Moje Miasto-Moja Duma”. Wojewódzki konkurs historyczny „Mój Region – Moja Duma, Moje Miasto – Moja Duma” organizowanego jest  przez Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin” oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Nowym Sączu. Uczniowie i studenci rywalizują o dwanaście Stypendiów im. Braci Potoczków. 

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczestników o historii Sądecczyzny, rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji pochodzących z różnych źródeł i właściwego ich wykorzystywania oraz wzbudzenie chęci poznawania historii naszego regionu.

Uczniowie naszej szkoły  w styczniu przeszli pomyślnie etap szkolny i zakwalifikowali się do etapu rejonowego. Dzięki  wytrwałej pracy i wielu godzinom poświęconym nauce i czytaniu literatury obowiązkowej 7 lutego napisali bardzo dobrze test na etapie rejonowym. 24 kwietnia 2020 r. w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu  czeka ich etap finałowy, który składa się z części pisemnej i ustnej.

Do etapu finałowego zakwalifikowały się uczennice klasy szóstej: Karolina Kurzeja, Wiktoria Białogrzywa, Paulina Bielak, Aleksandra Wysoczańska oraz uczeń klasy piątej Konrad Tokarczyk. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy historycznej, aby w finale zajęli jak najwyższe lokaty.

Uczestnicy  przygotowywali się już od listopada pod kierunkiem pani Urszuli Dzięga. Gratulujemy i życzymy powodzenia.