PLAN TYGODNIOWY PRZEDSZKOLA ULEGŁ ZMIANIE

Od środy 8 stycznia br. zmienił się plan lekcji przedszkola-zerówki. Zmiana dotyczy poniedziałku – dzieci kończą 15 minut wcześniej i piątku – dzieci kończą 10 minut wcześniej.