WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE

Zakończył się realizowany w okresie wrzesień – listopad 2019 r. w klasie czwartej  program: „Wychowanie przez czytanie – z książką w świat wartości”, który był częścią kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Koordynacją programu zajęła się Pani Ania Maśko, która jest w trakcie studiów podyplomowych z bibliotekoznawstwa. Program polegał na przeprowadzeniu z uczniami zajęć wychowawczych z zakresu edukacji moralnej, bazujących na lekturze kilku spośród piętnastu opowiadań literackich zawartych w tomie „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”. Równoważnym celem było propagowanie czytelnictwa. Klasa czwarta uczestniczyła w trzech lekcjach zrealizowanych według scenariuszy z pakietu udostępnionego uczestnikom programu: odpowiedzialność, przyjaźń oraz szacunek. Elementem podsumowującym programu „Wychowywanie przez czytanie” było wykonanie pracy multimedialnej. Poniżej znajduje się prezentacja klasy czwartej pt. “Wybierz przyjaźń”: