KONKURSY “ORSZAK TRZECH KRÓLI”

Fundacja Orszak Trzech Króli oraz Gmina Stary Sącz zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursach:

1. Konkurs poetycki – napisz kolejną zwrotkę kolędy „Dzisiaj w Betlejem”

Zgłoszenia przyjmowane są od 9 do 16 grudnia 2019 r. Nowa zwrotka kolędy powinna bazować na rytmie i konstrukcji zdań, których użyto przy tworzeniu oryginału „Dzisiaj w Betlejem” oraz mieć tę samą strukturę i melodię. Musi treścią nawiązywać do zwrotek poprzednich oraz mieć takie same rymy. Przy ocenie tekstów będzie brana pod uwagę zgodność z tematem. Oceniane też będzie uwzględnienie rytmu, melodii i struktury kolędy „Dzisiaj w Betlejem”.

2. Konkurs plastyczny pt. “Anieli grają, króle witają”

Zgłoszenia przyjmowane są od 9 do 16 grudnia 2019 r. Technika wykonania prac: dowolna plastyczna (rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo, collage (kolaż), witraż, wydzieranka itp.) Format pracy: A4, A3, A2. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: zgodność z tematem („Anieli grają, króle witają”), oryginalne spojrzenie autorów na tematykę konkursu i samodzielność wykonania pracy.

3. Ogólnopolski rodzinny konkurs szopek – „Stwórz szopkę własnego projektu”

Zgłoszenia przyjmowane są od 9 do 16 grudnia 2019 r. Szopkę wykonaną w dowolnym stylu i w dowolnej technice (proponujemy użyć naturalnych surowców typu słoma, piórka, patyczki, kora drzew, mech itp.) Istotne jest, aby szopka w sposób wyraźny niosła przesłanie Bożego Narodzenia, a praca ma być wykonana własnoręcznie (nie umieszczamy gotowych figur, manekinów etc.). Zachęcamy do tworzenia szopki przez całą rodzinę.

Koordynatorem tych konkursów w naszej szkole jest pani Iwona Walczak.