ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ODPOCZYWAJ NA WSI

W dniu 15 października 2019 roku w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach odbył się wojewódzki etap konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi”, którego organizatorem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisja konkursowa, powołana przez p. o Dyrektora MODR Pana Dominika Paska, dokonała oceny prac według kryteriów zawartych w regulaminie konkursu i wyłoniła po 3 laureatów w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowej oraz II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej. Niestety nikt z naszych uczniów, którzy wzięli udział w konkursie nie został zakwalifikowany do kolejnego etapu. Dziękuję wszystkim dzieciom za udział w tym konkursie. TUTAJ są jego szczegółowe wyniki – warto zobaczyć prace zwycięskie.