WSPÓŁPRACA ZHP Z KOŁEM GOSPODYŃ WIEJSKICH

W poniedziałek 21 października br., tuż po nabożeństwie różańcowym, drużyna harcerska we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich, reprezentowanym przez: Państwo Florkiewicz oraz Panią Józefą Bielak, wykonali piękną wiązankę, która zostanie złożona na grobie Zofii Rostockiej. Śp. Zofia była mieszkanką Popowic, która z narażeniem własnego życia, udzielała schronienia Partyzantom walczącym w obronie naszej Ojczyzny. Dziękujemy, Pani Stasi, Pani Józefie oraz głównemu kierownikowi całego przedsięwzięcia Panu Bogdanowi Florkiewiczowi. Drużynowy – Druh Kazimierz.

TUTAJ są zdjęcia.