KONKURS PLASTYCZNY-MISYJNY

KONKURS PLASTYCZNY-MISYJNY

Konkurs polega na plastycznym ukazaniu tematu: „Ochrzczeni i posłani. Kościół Chrystusa z misją w świecie”.

Konkurs obejmuje trzy grupy wiekowe:

grupa I: klasy 0 – III,

grupa II: klasy IV – VI,

grupa III: klasy VII – VIII

Prace plastycznie mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, format od A4 do A3.

Prace plastyczne mają być wykonane własnoręcznie (!) i trzeba je dostarczyć do ks. Tomka do piątku 11 X 2019 r.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://misje.diecezja.pl/konkurs-plastyczny/