ŚWIETLICA OGŁASZA KONKURS

Świetlica szkolna ogłasza konkurs plastyczny: „Portret mojego nauczyciela”.

* Konkurs adresowany jest do uczniów zerówki i klas od 1 do 8 Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Popowicach.

* Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej, będącej portretem ulubionego nauczyciela.

* Format pracy plastycznej: A4 lub A3.

* Technika pracy: dowolna.

* Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie podać następujące informacje: tytuł (imię nauczyciela z portretu), imię i nazwisko autora pracy, wiek i klasa autora pracy.

Prace należy składać do każdego swojego wychowawcy, a wychowawcy przekazują prace pani Ani Maśko do wtorku 8 października 2019 r. Ogłoszenie wyników: 14. 10. 2019 r. Na laureatów czekają nagrody i dyplomy.

Zapraszamy do udziału w konkursie!