KONKURS FOTOGRAFICZNY

W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku 3-18 lat z obszaru Subregionu Sądeckiego (dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia musi załączyć zgodę opiekuna na udział w konkursie).

Obszarem wykonywania zdjęć jest Subregion Sądecki tzn. Powiat Nowosądecki, Powiat Limanowski, Powiat Gorlicki i Miasto Nowy Sącz.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • Wykonać zdjęcie rzeki/potoku/cieku wodnego/jeziora lub innego zbiornika wodnego (według zasad określonych w regulaminie), które w opinii uczestnika uznane są za czyste i warte pokazania.
  • Wypełnić formularz zgłoszeniowy.
  • Przesłać wykonane zdjęcie wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem (w formie zeskanowanego oryginału) na adres mailowy fundacja@fundacjahoryzont360.pl

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe!

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia. Konkurs rozpoczyna się dnia 15 maja 2019 r.  i potrwa do 30 września 2019 r.

Szczegółowe wymagania względem zdjęć oraz zasady udziału w konkursie określa załącznik – regulamin. Więcej informacji u Pani Moniki Mleczko.

formularz-zgłoszeniowy-konkursu-fotograficznego-1-1

regulamin-konkursu-fotograficznego-aktual