ĆWICZENIA TERENOWE Z GEOGRAFII – klasa 7 i 5

W ramach lekcji geografii klasa 7 odbyliśmy zajęcia terenowe na terenie szkoły. Wykonywaliśmy opis elementów krajobrazu najbliższej okolicy (elementy ukształtowania powierzchni, roślinność, sposób użytkowania terenu, obiekty hydrologiczne itp.), odczytywaliśmy pH gleby wykorzystując kwasomierz glebowy. Ponadto za pomocą wiatromierza elektrycznego dokonywaliśmy pomiaru prędkości wiatru oraz mierzyliśmy temperaturę za pomocą miernika wielofunkcyjnego. Podobne ćwiczenia odbyła klasa 5. Dokonała opisu krajobrazu najbliższej okolicy m.in. określała elementy ożywione i nieożywione krajobrazu, rodzaj zabudowania, ukształtowanie terenu itp. Wszystkim towarzyszyły świetne humory!

TUTAJ JEST KILKA ZDJĘĆ!