PRZYPOMINAMY O SKRZYNCE PYTAŃ

W naszej szkole, na wniosek Samorządu Uczniowskiego, została umieszczona skrzynka, do której uczniowie mogą wrzucać pytania, propozycje i inne uwagi, które dotyczą życia w szkole i spraw BEZPIECZEŃSTWA. Szkoła zapewnia całkowitą anonimowość.