ANEKS DO REGULAMINU GMINNEGO KONKURSU O ŚW. KINDZE

ANEKS DO REGULAMINU GMINNEGO KONKURSU O ŚW. KINDZE

W związku z licznymi prośbami ze strony opiekunów konkursu (słusznymi!) postanowiliśmy zmienić regulamin i utworzyć w zadaniu 3A – praca plastyczna i 3C – recytacja wiersza dwie kategorie wiekowe:
I kategoria: klasy od 1 do 4
II kategoria: klasy od 5 do 8.
W związku w powyższym szkoła może w tych zadaniach 3A i 3C zgłosić po  jednym uczestniku w każdej kategorii wiekowej. W razie wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny. ks. Tomasz 662-093-002