SKRZYNKA PYTAŃ

W naszej szkole, na wniosek Samorządu Uczniowskiego, została umieszczona skrzynka, do której uczniowie mogą wrzucać pytania, propozycje i uwagi. Szkoła zapewnia całkowitą anonimowość.