GMINNY KONKURS O ŚW. KINDZE

Gminny Konkurs o św. Kindze

POD PATRONATEM

Matki Ksieni Starosądeckiego Klasztoru Klarysek

Konsulatu Generalnego Węgier w Krakowie

Burmistrza Starego Sącza

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Popowicach

Przy współpracy:

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu

Koło Kobiet Ziemi Popowickiej

Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu

 

Cele konkursu:

 • Uczczenie jubileuszu 20-lecia kanonizacji św. Kingi.
 • Zapoznanie się z historią życia i działalności św. Kingi.
 • Zapoznanie się z twórczością poświęconą św. Kindze.
 • Zapoznanie się z treścią kazania wygłoszonego przez Jana Pawła II podczas kanonizacji Kingi.
 • Rozwijanie talentów.
 • Integracja międzyszkolna.

 

Regulamin:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.
 2. Dyrektor Szkoły wybiera nauczyciela odpowiedzialnego do przeprowadzenia konkursu na etapie szkolnym.
 3. ZADANIA DO WYKONANIA NA ETAPIE SZKOLNYM:
  • Praca plastyczna: przygotowanie plakatu zachęcającego do odwiedzenia Starego Sącza i miejsc związanych z św. Kingą (wielkość a3, technika dowolna),
  • Napisanie opowiadania o św. Kindze (tematyka dowolna, do 1000 wyrazów, pomysł można zaczerpnąć z książki Święta Kinga w poezji Polskiej – Antologia),
  • Recytacja wiersza o św. Kindze (źródło: Święta Kinga w poezji Polskiej – Antologia, czas recytacji do 5 minut, może być fragment wiersza),
  • Konkurs wiedzy z kazania Papieża JP2 wygłoszonego podczas kanonizacji św. Kingi w Starym Sączu (test pisemny zostanie dostarczony do szkoły, do końca marca 2019 r.).
 4. W ramach każdej szkoły powinna zostać powołana komisja, która oceni prace z poszczególnych zadań i wybierze do etapu gminnego najlepsze, maksymalnie po jednej z każdego zadania.
 5. Nauczyciel koordynujący konkurs do końca kwietnia 2019 r. dostarczy prace plastyczne oraz dane dzieci, które zostają zakwalifikowane do II Etapu wraz z odpowiednimi tekstami (opowiadaniem i wybranym wierszem w wersji papierowej) oraz zgodami do Szkoły Podstawowej w Popowicach.
 6. ETAP GMINNY – FINAŁ:
  1. Odbędzie się w środę 8 maja 2019 r. w CKiS w Starym Sączu.
  2. Prace plastyczne będą prezentowane w CKiS w Starym Sączu.
  3. Przedstawienie opowiadań o św. Kindze: przeczytanie tekstu lub wypowiedź dowolna,
  4. Recytacja wierszy,
  5. Konkurs wiedzy – jeden z dziesięciu.
  6. Powołana zostanie komisja konkursowa, która wyłoni zwycięzców z poszczególnych zadań oraz wyróżnienia.
  7. Ocenie będą podlegać:
   • praca plastyczna (oryginalność, zgodność z tematem, estetyka, kompozycja).
   • opowiadanie i poezja (zgodność utworu z tematyką konkursu, oryginalność utworu; zdolności literackie autora utworu; ciekawy sposób ujęcia tematu; walory artystyczne; znajomość tekstu na pamięć; prezentacja autora i tytułu wiersza).
   • konkurs wiedzy (znajomość tekstu).
 7. NAGRODY:
  1. wszyscy uczestnicy konkursu na etapie finałowym oraz nauczyciele koordynujący konkurs w swojej szkole otrzymają nagrody rzeczowe.
  2. osoby wyróżnione w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrodę w wysokości 100 zł.
  3. zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrodę w wysokości 200 zł.

Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Wszelkie nieścisłości i spory rozstrzyga Organizator konkursu.

TUTAJ możesz pobrać regulamin oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.