BETLEJEMSKIE ŚWIATEŁKO POKOJU

Drużyna Wilków ZHP w Popowicach przyniosła Betlejemskie Światełko Pokoju do naszej szkoły w czwartek 20 grudnia br. Każdy kto będzie chciał odebrać ten niezwykły płomień z miejsca narodzenia Jezusa może przyjść do kaplicy w Popowicach, gdzie w niedzielę 23 grudnia br. nastąpi przekazanie tego niezwykłego światła. Najlepszym do zabrania światła do domu będzie przykryty znicz. Zapraszamy: Drużyna Wilków ZHP Popowice wraz z Drużynowym Druhem Kazimierzem Górskim.

Tutaj możesz pobrać obrzęd wigilijnego zapalenia światełka oraz wieczerzy wigilijnej!

Historia tego światełka zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Więcej możesz przeczytać na stronie: swiatlo.zhp.pl