PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

W dniach 18 do 20 grudnia odbędą się w naszej szkole próbne egzaminy ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Rozpoczęcie egzaminów o 9:00.