PRZYPOMNIENIE – ODCHUDZAMY TORNISTRY

PRZYPOMNIENIE

Zwracamy się z prośbą do Rodziców, aby kontrolowali plecaki dzieci, gdyż często zdarza się, że są w nich rzeczy całkiem niepotrzebne np. stare mleka, zabawki lub książki z przedmiotów, których nie ma w planie lekcji w danym dniu.

Przypominamy także, że istnieje możliwość zostawiania podręczników, ćwiczeń w szafkach uczniów.