100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

Bogu niech będą dzięki za 100 lat Niepodległej Polski. W setną rocznicę odzyskania niepodległości przedstawiciele naszej szkoły, a wśród nich: harcerze i zuchy, młodzi strażacy oraz klasa 8 wraz z pocztem sztandarowym, nad którym opiekę sprawował Pan Krzysztof Górski, wzięli udział w przemarszu spod kina Sokół na starosądecki rynek oraz w uroczystej Mszy świętej w intencji ojczyzny. Po Mszy świętej podniesiono flagę państwową na maszt i odśpiewano cztery zwrotki hymnu. Po przemówieniu Pana Burmistrza Jacka Lelka wszyscy udali się na nowy cmentarz, gdzie po modlitwie i apelu poległych składano wieńce przy pomniku poległych za ojczyznę. W imieniu naszej szkoły złożyła je Pani Dyrektor Grażyna Smaga w asyście harcerzy z naszej szkoły.

Tutaj znajdziesz kilka zdjęć.