KONSULTACJE DLA RODZICÓW W LISTOPADZIE

W miesiącu listopadzie zapraszamy Rodziców na indywidualne konsultacje z nauczycielami w czwartek 8 listopada br.

16:00 – indywidualne konsultacje oraz koncert dzieci dla Niepodległej

W czasie konsultacji nie będzie obecny Pan Kazimierz Górski.