KONKURS CZYTELNICZY “CZARNA OWIECZKA”

W środę 07 marca 2018 r.  odbył się Szkolny Konkurs Czytelniczy, na podstawie lektury „Czarna owieczka” Jana Grabowskiego. Konkurs był dedykowany dla uczniów klas I-III.

Główne cele konkursu to przede wszystkim: popularyzacja twórczości Jana Grabowskiego, przybliżenie jego życiorysu, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań czytelniczych, pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej uczniów, doskonalenie umiejętności czytania, kształtowanie wrażliwości, interpretacji, zdolności.

W poszczególnych klasach wszyscy uczniowie stanęli do eliminacji klasowych.

W klasie I do zmagań konkursowych zakwalifikowały się uczennice:

  • Natalia Białogrzywa
  • Amelia Górska
  • Anna Lompart

Klasę II reprezentowały:

  • Lena Drożdż
  • Oliwia Stachoń
  • Nikola Stawiarska

Z klasy III podziwialiśmy uczniów:

  • Wiktora Drożdża
  • Mikołaja Śmietanę
  • Alicję Tokarczyk

Organizatorem konkursu była p. Aneta Lompart, w skład Jury zasiadła p. dyrektor: Grażyna Smaga.

Rywalizacja konkursowa rozgrywała się poprzez zadania w formie pisemnej oraz ustnej. Wszyscy uczestnicy wykazali się niebywałą wiedzą ze znajomości lektury oraz życia i twórczości Jana Grabowskiego.

W klasie I zwyciężyła Amelia Górska, w II – Oliwia Stachoń, natomiast w klasie III – Alicja Tokarczyk. Rada Rodziców ufundowała piękne nagrody książkowe w postaci lektur szkolnych. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Konkurs podkreślił konieczność utrwalania nawyków obcowania z książką, szerzenia kultury czytelniczej, rozbudzania stałego kontaktu z książką oraz doskonalenie techniki czytania.