ORGANIZACJA PIĄTKU

Piątek, 9 lutego, będzie ostatnim dniem rekolekcji. W tym dniu większość uczniów wyjeżdża na pielgrzymkę do sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie. Dla tych dzieci, które z różnych powodów nie jadą szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze od 7:45 do 11:00.

BAL KARNAWAŁOWY

We wtorek 6 lutego odbędzie się BAL KARNAWAŁOWY. Rozpoczęcie: klasy 0 – 1 od 12:15. Pozostałe klasy przychodzą po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Wszyscy postarajmy się w tym dniu przyjść w przebraniu.