KONKURS PATRIOTYCZNY

Na wniosek prezydenta RP zaplanowano zwołanie Zgromadzenia Narodowego na 5 grudnia 2017, w 150. rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, co stanowić ma inaugurację obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

W tym dniu w naszej szkole odbędzie się konkurs, którego głównym celem jest rozpoczęcie przygotowań do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.

 

REGULAMIN KONKURSU

Organizator: Pani Dyrektor Grażyna Smaga i Samorząd Uczniowski

Uczestnicy: W konkursie biorą udział wszystkie klasy naszej szkoły.

Cele konkursu: Rozpoczęcie przygotowań do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, poznanie hymnu, godła i barw narodowych RP, integracja oddziałów klasowych.

Zadania do wykonania:

  1. Nauka wszystkich zwrotek Hymnu Narodowego i jego wykonanie w postawie zasadniczej w eleganckim stroju (chłopcy eleganckie, czarne spodnie i biała koszula, dziewczęta czarna lub granatowa spódnica, biała koszula),
  2. Własnoręczne wykonanie obecnego lub byłego godła polski i jego prezentacja (technika i format dowolny),
  3. Zaprezentowanie barw narodowych z krótkim omówieniem ich znaczenia przez ucznia lub wychowawcę klasy.

Więcej na w/w tematy można przeczytać tutaj:

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/dziedzictwo-kulturowe/symbole-narodowe.php

Ocenianiu podlega:

  1. Znajomość tekstu hymnu, odpowiednie zachowanie podczas jego wykonywania, odpowiedni strój uczniów danej klasy.
  2. Estetykę i samodzielność wykonania pracy przez uczniów, znajomość historii wykonanego godła.
  3. Znajomość znaczenia barw narodowych, ich odpowiednia prezentacja.
  4. Ogólne zachowanie danej klasy podczas występów innych klas.

Skład jury zostanie przedstawiony w przeddzień dnia konkursu. Rozpoczęcie o 11:15.

Nagrody:

Wartość nagród wynosi 400 zł. Jeżeli ktoś ma pomysł co za to kupić, to proszę o kontakt z opiekunem SU.