DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W poniedziałek (16 października) odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dzieci śpiewem, który przygotowała Pani Agata Nicpońska, nauczyciel muzyki, wyraziły wdzięczność Pani Dyrektor, Nauczycielom i Pracownikom Szkoły za ich trud i ciężką pracę. W imieniu wszystkich uczniów i Samorządu Uczniowskiego życzenia złożyła Przewodnicząca Oliwia Bielak. Głos zabrała również Pani Justyna Sejud, Przewodnicząca Rady Rodziców, która podziękowała wszystkim pracownikom szkoły i zaprosiła wszystkich na pyszny tort.

Tutaj są zdjęcia – warto zobaczyć!