KONKURS RÓŻAŃCOWY

KONKURSY RÓŻAŃCOWE

CEL: krzewienie modlitwy różańcowej, poznanie tajemnic różańcowych, nabycie umiejętności odmawiania różańca, doskonalenie posługiwania się językiem angielskim

UCZESTNICY: uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Popowicach

ORGANIZATOR: Samorząd Uczniowski, ks. Tomasz Starzec.

Książeczka Różańcowa

Podczas nabożeństw różańcowych w kaplicy, w Popowicach będą rozdawane naklejki z tajemnicami różańcowymi, które dzieci mogą wklejać do książeczki. Będzie ona rozdawana w poniedziałek (2 X).

Każde dziecko, które uzbiera wszystkie naklejki otrzyma jajko Kinder niespodziankę oraz weźmie udział w losowaniu piłek do gry w nogę i siatkę.

Uzupełnione i podpisane książeczki należy dostarczyć do ks. Tomasz do poniedziałku (30 X). Losowanie nagród nastąpi we wtorek (31 X).

Plakat różańcowy

Zadaniem dziecka jest uzupełnienie i pokolorowanie plakatu różańcowego, który jest dostępny u ks. Tomasza. Zadania na plakacie są zapisane w języku angielskim; aby uzupełnić plakat trzeba się wykazać znajomością tego języka lub umiejętnością korzystania z różnych tłumaczy dostępnych w internecie.

Każde dziecko, które przyniesie plakat pięknie pokolorowany i z dobrze wypełnionymi zadaniami otrzyma nagrodę pocieszenia oraz weźmie udział w losowaniu małego głośnika JBL.

Plakaty należy dostarczyć do ks. Tomasza do czwartku (19 X). Losowanie nagrody nastąpi we wtorek (24 X).

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany dat i zasad konkursu.