Popowice. Wielkie SERCA zabiły dla Konrada Tokarczyka

To było pospolite ruszenie. Każdy z uczniów chciał sprawić radość chłopcu. Nie przeszkodziła im pogoda i wielka ulewa. Mieszkańcy Popowic połączyli swoje gorące serca, by wspomóc leczenie Konrada Tokarczyka. Była wielka loteria, występy uczniów tutejszej placówki i gościnny występ Zespołu Regionalnego Starosądeczanie. Festyn charytatywny zorganizowała społeczność Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Popowicach, Rada Rodziców, Stowarzyszenie Kobiet Popowickich i Sołtys wraz z Radą Sołecką. (…)

Artykuł ze strony starosadeckie.info – tam znajdziesz jego dalszą cześć, filmy i zdjęcia!

TUTAJ znajdziesz zdjęcia z naszej szkolnej galerii.