SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA Z RODZICAMI

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW

SP w Popowicach, 27 kwietnia 2017 r.

W czwartek (27 kwietnia) odbyło się w naszej szkole spotkanie Pani Dyrektor oraz nauczycieli z rodzicami uczniów. Na spotkaniu zostały poruszone i omówione następujące sprawy:

 1. USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNOŚCI UCZNIA będzie dokonywać się od dnia 8 maja według następujących zasad:
 • Usprawiedliwić nieobecność ucznia może Rodzic lub prawny opiekun dziecka,
 • Rodzic może usprawiedliwić do siedmiu dni nieobecności dziecka, powyżej tego terminu potrzebne jest zwolnienie lekarskie,
 • Wymaga się, aby usprawiedliwienie było w formie pisemnej, na druku szkolnym, który do pobrania jest u wychowawców klas,
 • Usprawiedliwienie trzeba niezwłocznie po powrocie dziecka przynieść do szkoły i przekazać je wychowawcy klasy, a w razie jego nieobecności innemu nauczycielowi.
 1. ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
 • Telefon w czasie zajęć szkolnych i w czasie przerw śródlekcyjnych powinien być wyłączony (zalecamy, o ile nie ma takiej potrzeby, aby dzieci nie przynosiły telefonów do szkoły),
 • Jeżeli dziecko korzysta z telefonu, bez zgody nauczyciela, w czasie zajęć szkolnych będzie on zabrany i złożony w depozycie u Pani Dyrektor.
 1. PRZYCHODZENIE DZIECI DO SZKOŁY
 • Starajmy się, aby dzieci do szkoły przychodziły nie wcześniej, jak godzinę przed rozpoczęciem zajęć,
 • Jeżeli jest taka potrzeba, aby dziecko przyszło wcześniej niż godzinę przed rozpoczęciem zajęć, prosimy to zgłosić wychowawcy lub w razie jego nieobecności innemu nauczycielowi,
 • Uczniowie przebywający na korytarzu będą zabierani do innych klas, aby zapewnić im bezpieczeństwo i opiekę,
 • Zwróćmy uwagę dzieciom, aby w drodze do szkoły i w drodze do domu ze szkoły nie zatrzymywały się i nie podejmowały rozmowy z obcymi osobami, nie brały od nich żadnych rzeczy (np. słodyczy, pieniędzy), starały się chodzić dwójkami i zachowywały szczególną ostrożność poruszając się ulicą, po której jeżdżą auta. Jeżeli dzieci poruszają się po zmroku pamiętajmy, aby zapewnić im elementy odblaskowe,
 • Jeżeli dziecku w czasie drogi do szkoły lub w drodze do domu ze szkoły grozi jakiekolwiek niebezpieczeństwo prosimy zgłaszać takie sprawy bezzwłocznie na policję.
 1. SZAFKI SZKOLNE
 • W piątek (28 kwietnia) zabieramy z szafek szkolnych wszystkie rzeczy. W tym czasie będą one umyte,
 • Dbajmy o czystość szafek, nie przechowujmy w nich długo ubrań, jedzenia,
 • Pamiętajmy, aby zawsze dzieci zabierały ze sobą kluczyki od szafek i nie zostawiały ich w zamkach.
 1. SZKOLNE TOALETY
 • W czasie prowadzonych zajęć nauczyciele z zasady nie będą wypuszczać uczniów do ubikacji (z wyjątkiem zerówki oraz indywidualnych sytuacji, które wymagają takiej potrzeby),
 • Jeżeli uczeń ma problemy i musi korzystać częściej z ubikacji, niż tylko w czasie przerw śródlekcyjnych, prosimy, aby zgłosić to wychowawcy, który uczuli innych nauczycieli na tę sprawę.
 1. MONITORING
 • Od dnia 8 maja zostanie zwiększona ilość kamer w monitoringu, aby zapewnić większe bezpieczeństwo uczniom w naszej szkole
 1. APEL O WSPÓŁPRACĘ RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI
 • Zachęcamy Rodziców do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielami, których harmonogram dostępny jest na stronie internetowej naszej szkoły,
 • Zachęcamy do korzystania i systematycznego sprawdzania e-dziennika,
 • Prosimy o niepodważanie autorytetu nauczyciela w domu wobec dzieci i nielekceważenie informacji, które przekazują wychowawcy o zachowaniu i postepowaniu uczniów,
 • Pamiętajmy, że nauczyciel wykonujący swoje czynności traktowany jest jak Funkcjonariusz Publiczny; dlatego objęty jest on ochroną prawną przed atakami słownymi i fizycznymi.
 1. FESTYN SZKOLNY
 • W sobotę (10 czerwca) będzie organizowany przy naszej szkole festyn charytatywny, z którego dochód przeznaczony będzie na wsparcie i pomoc dla ucznia naszej szkoły Konrada Tokarczyka. Prosimy o włączenie się w organizację tego przedsięwzięcia i zapraszamy do udziału w tym festynie.