ZMARŁ ZDZISŁAW WOJNAROWSKI

Zdzisław Wojnarowski kierował starosądecką podstawówką od 1997 roku. Pokoleniom wychowanków dał się poznać jako wspaniały nauczyciel, pedagog i wychowawca. Zawsze pogodny, sympatyczny, zarażający otoczenie swoim optymizmem.

Był również wielkim pasjonatem sportu, szczególnie siatkówki, w którą grał z wielkim zamiłowaniem. Wychował wielu utalentowanych sportowców, był prezesem Terenowego Związku Piłki Siatkowej w Nowym Sączu.

Trudno będzie sobie wyobrazić Stary Sącz bez Jego serdecznego uśmiechu, trudno nad będzie nad  tym zdecydowanie przedwczesnym odejściem przejść do porządku dziennego. Żonie i córkom składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Informacje zaczerpnięte ze strony www.stary.sacz.pl

Więcej możesz przeczytać na starosadeckie.info