SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA

W poniedziałek 9 września br. rozpoczęła w naszej szkole działalność Spółdzielnia Uczniowska Sprężyna. W tym dniu zebrało się jedenastu uczniów – udziałowców, którzy powołali spółdzielnię do istnienia, wybrali jej władze i złożyli na ręce Pani Dyrektor prośbą o zgłoszenie faktu założenia spółdzielni do Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie. Głównym motywem założenia spółdzielni jest chęć prowadzenia sklepiku szkolnego.

DOKUMENTY SPÓŁDZIELNI:
PROTOKÓŁ Z ZAŁOŻYCIELSKIEGO WALNEGO ZEBRANIA

STATUT SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ SPRĘŻYNA