PODZIĘKOWANIE

Cała społeczność naszej szkoły serdecznie dziękuje Kołu Gospodyń Wiejskich w Popowicach za przygotowanie pięknego prezentu z okazji św. Mikołaja w postaci bajki “Kot w butach” oraz panu Sołtysowi Wojciechowi Jureckiemu i byłemu Sołtysowi Czesławowi Kurzei za wspieranie działań naszej szkoły oraz niezawodnej i zawsze obecnej Radzie Rodziców za życzliwość i wszelkie prezenty z okazji św. Mikołaja.