WIZYTA W SCHRONISKU DLA PSÓW

W czwartek 10 stycznia 2019 do Gminnego Schroniska – Ośrodka Adopcyjnego dla Zwierząt w Starym Sączu udała się klasa druga wraz z rodzicami, wychowawczynią, Panią Anetą Lompart i asystentem klasy, Panią Marią Czajkowską.  Uczniowie  odwiedzili schronisko w celu przekazania karmy dla psów, podopiecznych ośrodka. Karma pochodziła ze zbiórki, którą klasa druga zainicjowała w naszej szkole.

Dzieci wraz z rodzicami mieli możliwość spaceru po ośrodku, obejrzenia psów, pomieszczeń dla matek ze szczeniętami oraz innych. Pan Tadeusz Pasiut, opiekun schroniska, odpowiadał na pytania dzieci i wyjaśniał na czym polegają procedury adopcyjne oraz jak wygląda praca wolontariuszy.

Dzieci z radością przekazały 122 kg karmy, podkreślając, iż w zbiórkę włączyła się cała społeczność szkolna.

Powołano komisję w składzie: Pan Kazimierz Górski oraz uczniowie klasy szóstej Oliwia Bielak, Patryk Kulig, Mateusz Żal, którzy dokładnie przeliczyli wszystkie produkty ze zbiórki, a następnie potwierdzili zgodność z listą.

Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Grażynie Smaga, która zgodziła się na przeprowadzenie akcji w szkole; wszystkim rodzicom, uczniom, nauczycielom, którzy wspomogli ten szczytny cel. Szczególnie dziękujemy Pani Anecie za koordynowanie akcji i wspieranie jej uczestników oraz rodzicom uczniów klasy drugiej, którzy zapewnili dojazd i towarzyszyli dzieciom podczas wizyty w schronisku.

Tutaj są zdjęcia z tej wyprawy!