DRUŻYNA ZHP Z POPOWIC W AKCJI

W niedzielę (28 maja) nasza drużyna ZHP z Popowic brała udział w zbiórce pieniędzy na Stowarzyszenie ORION. Dziękujemy dzielnym harcerzom za ich czas i poświęcenie. Dziękujemy także ks. Proboszczowi Markowi za gościnę na starosądeckiej plebanii!

Tutaj jest kilka zdjęć z tej akcji!